הצעות לפתרון שאלות

18. ציין 5 שיקולים המנחים נהג לקבל החלטה לעקיפתו של  רכב נוסע .

 

פתרון מומלץ .

 

משימת עקיפת רכב נוסע היא בין משימות הנהיגה המורכבות ביותר אם לא המורכבת ביותר , הסיבות לכך נעוצות בעובדה שמדובר ביחסי גומלין בין רכב העוקף הרכב הנעקף והרכב המגיע ממול [ואם בכך לא דיי קיומם של רכבים מאחרי העוקף והרכב ממול ] מהמקובץ לעיל עולה שדיי אם גורם אחד מכל המעורבים  במשימה מורכבת זו ישנה התנהגות הרי שקיימת סכנה להתרחשות תאונת דרכים .  יובהר כי בדרך כלל עקיפה מתבצעת במהירויות גדולות יחסית כך שהסכנה מתעצמת . לא במקרה המחוקק קבע שדיי בניסיון שגוי לעקוף  ["לא יעקוף ולא ינסה לעקוף " כדי להקים עבירת תעבורה .

 

להלן  שיקולים  בקבלת החלטה :

 

1. האם כדאי לעקוף ?

 

הכדאיות נגזרת  מתנאים  חלופיים :

 

תכנון המשך נסיעה  [כמובן אם מיד לאחר העקיפה יש בכוונת הנהג  לפנות ימינה עליו לוותר  על העקיפה ]

הפרשי מהירויות בין עוקף לנעקף  [מומלץ על הפרש של לפחות 20 קמ"ש בין העוקף לנעקף ]

 

2. בחינת האיסורים :

 

א. איסורים הנובעים מתמרורים אוסרים .

ב. איסורים הנובעים מלשון החוק – דרך לא פנויה , , פסגה ....  מעבר חציה

 

 3 . שיקולים הקשורים לתכנון  לפני היציאה :

 

 א. האם שדה ראיה  מספיק גדול – לראות ולהראות .

 ב. אי המצאות רכב ממול שיש בו כדי לסכן .

 ג. בחינת אי המצאות רכב מאחור .

 ד. בחינת האפשרות להשלים העקיפה בבטחה .

 

4 .  שיקולים הקשורים לתנאי ותוואי הדרך .

 

 • אין לעקוף בעקומות .
 • אין לעקוף בכביש צר מאוד .
 • מומלץ לא  לעקוף בירידות ו/או עליות תלולות מאוד .

 

 

5. שיקולים הקשורים לנהג ולרכבו :

 

 • האם הנהג המתכוון לעקוף בקיא ומיומן בהפעלת רכבו ומכיר את מגבלותיו ?
 • האם הנהג במצב גופני ונפשי תקינים באופן מוחלט ?
 • האם הרכב על מערכותיו השונות תקין באופן מוחלט ?

 

6. שיקולים הקשורים לרכב הנעקף :

 

האם הרכב אותו מתכוונים לעקוף נוסע בצידו הקיצוני ימני של הכביש ?

בחינת סיכון לסטיית הרכב הנעקף ,או הגברת מהירות .

יצירת קשר עין עם הנהג הנעקף

האם הנהג ברכב אותו מתכוונים לעקוף שומר רווח מהרכב הנוסע מלפניו ?

 

 

19.  העקיפה היא פעולה מורכבת הדורשת ידע ומיומנות , ציין את הסכנות בעקיפת רכב נוסע , הסבר את כללי הנהיגה הנכונה לשם ביצוע עקיפה בטוחה .

 

 

פתרון מומלץ

 

העקיפה  נחשבת מהפעולות המורכבות והמסוכנות בנהיגה אם לא המסוכנת ביותר  ,תהליך העקיפה מתבצע במהירות גבוהה ולכן מכלול השיקולים וקבלת ההחלטות  מתבצעות במהירות גבוהה . בהיותה של העקיפה תלויה במספר רכבים הנמצאים במצב דינמי – העוקף ,הנעקף ,הרכב שבא ממול ולעתים גם הרכבים מאחורי העוקף והנעקף . המסקנה היא שאם אחד מהשותפים לתהליך ינהג באופן חריג ולא מצופה דבר שעלול לגרום למצב חירום עד כדי תאונה . המחוקק היה ער לפעולה מורכבת ומסוכנת זו וקבע באופן חריג  "לא יעקוף ולא ינסה לעקוף " כלומר גם ניסיון שגוי לבצע עקיפה הוא בבחינת ביצוע עבירה .  

 

אופן ביצוע העקיפה לא מפורט בתקנות התעבורה המפרטות רק את האיסורים והענישה המחמירה לצד ביצוע עקיפה מסוכנת . נהגים רבים סבורים כי העקיפה מורכבת ממספר פעולות בודד ,דא עקא במודל עקיפה נכונה קיימים  חמשה שלבים  הכוללים לא פחות מ 14 פעולות נדרשות .

להלן מודל עקיפה נכונה  בכביש דו סטרי נתיב לכל כיוון [זהו המודל המורכב ביותר ,ברור שעקיפה כשיש מספר נתיבים בכין הנסיעה או עקיפה בכביש חד סטרי ממתנת את הסכנות ]

  

  התכנון

 

1. בדיקת  איסורים

יציאה לעקיפה במקום אסור בגלל החמצת תמרור תסכן מאוד את כל משתמשי הדרך . ועל כן יש לבדוק את האסורים .

 

2. האם כדאי לעקוף ??

קיימים מקרים בהם העקיפה לא כדאית כלל : לדוגמה מיד לאחר העקיפה יש בכוונת הנהג לפנות ימינה , או לדוגמה בעוד מספר מטרים מגיעים לצמת , או קיומו של קו לבן רצוף בעוד מספר מטרים ,או פער המהירות בין הנהג העוקף לנעקף פחות מ20 קמ"ש  .במקרים אלה כדאי לוותר על העקיפה.

 

3. שמירת רווח מהרכב לפנים

הפעולה נדרשת לראות ולהראות ,יציאה לעקיפה ללא שמירת רווח עלולה להסתיר  את הרכב ממול או ואת הרכב העוקף .

 

4. בדיקת המצאות הרכב ממול

פעולה זו הכרחית לבחינת הרכב המגיע ממול ,הימצאותו ,מהירות הגעתו ....

  

5. בדיקת המצאות רכב מאחור ומהצד .

יציאה לעקיפה ללא בדיקת המצאות רכב מאחור ומהצד עלולה לסכן רכב אחר העוקף את המתכוון לעקוף .על כן הנהג יבדוק אי המצאות רכב מאחור במרחק שיבטיח לו יציאה ללא הפרעה .

 

  6. קבלת  החלטה

תתבצע לאחר בחינת כל האמור בסעיפים  1 עד 5 .

    

7.מתן  אות שמאלה

יש לתת אות בזמן ובמרחק הנכון ,איחור במתן אות עלול להטעות  נהגים אחרים .

 

     

סטייה שמאלה .

 

8. סטייה חדה שמאלה עלולה לגרום לאיבוד שליטה .על כן הסטייה  תהא הדרגתית מבוקרת ובאלכסון מתון .

 

 

 מעבר על פני

 

9.  הפסקת אות

  מיד עם ההתמקמות בנתיב המעבר על פני יש להפסיק את האיתות . אי הפסקת האות עלול להטעות הנהגים [הנעקף והרכב ממול ]

  

10. קשר עין עם הנעקף

.בזמן המעבר על פני הנהג הנעקף עלול להגביר מהירות או להאט או לסטות , קשר עיין עמו הוא צורך הכרחי למנוע מצבי סיכון .

 

 11. שמירת רווח צד

בנתיב המעבר על פני שבו הנהג העוקף מגביר את המהירות למקסימלית המותרת ,כל תזוזה בהגה ולו הקלה עלולה לגרום לסיכון עד כדי פגיעה ואיבוד שליטה  .

  

12 חזרה לימין שימוש במראה  מרכזית

בסיום מעבר על פני הרכב ורק לאחר שפנסי הרכב הנעקף ניבטים במראת תשקיף מרכזית יתכונן הנהג לחזרה ,אי בדיקה במראה לגרום לחזרה מוקדמת לימין .

 

 13. איתות ימינה

מיד עם הבחנה בפנסי חזית הרכב במראת תשקיף מרכזית יש לאותת ימינה ,אי מתן אות כאמור חיש בו כדי לסכן את ביצוע הפעולה.

 חזרה ימינה

 

14. סטייה ימינה

מומלץ להעיף מבט דרך כתף ימין ולבצע סטייה הדרגתית באלכסון מתון , סטייה חדה ימינה עלולה לגרום לאיבוד שליטה .

 

סיום עקיפה

 

 15. הפסקת איתות

 מיד עם הכניסה חזרה לימין יש להפסיק את האות . איחור בהפסקת האות  יסכן וישבש את התקשורת עם הנעקף .

 

16. המשך נסיעה   שגרתית

בסיום העקיפה  יחזור הנהג  למהירות המותר באותו קטע דרך .

 

 

 

20. כיצד על נוהג רכב להתנהג:

 

א. בצומת ללא תמרורים .

ב. שבו מוצבים תמרורים.

ג.  שבו מוצבים רמזורים.

 

פתרון מומלץ:

 

א. צומת ללא תמרורים :

 

 • התקרבו כלי רכב לצמת , חייב נוהג רכב לתת זכות קדימה לרכב הבה מימין. 
 • נהג רכב המתכוון לפנות שמאלה ייתן זכות קדימה לרכב מימנו וגם לרכב המגיע ממול ומתכוון להיכנס לצמת
 • נוהג רכב היוצא מדרך עפר ייתן זכות קדימה לרכב הנוסע בדרך הסלולה .

   

סדר פעולות :

 

 • תקשורת.
 • התאמת מהירות .
 • בדיקת התקרבות רכבים לצמת ומתן זכות קדימה לפי הכללים  שהוזכרו .

ב. צומת מתומרר:

 

 ב. תמרור עצור תמרור 302 :

 

 תמרור  302  מחייב עצירה מוחלטת בכל מקרה ללא שקול דעת ,לאחר העצירה הנהג יקבל החלטה מתי לצאת תמרור זה יוצב בד"כ  בצמתים בהן קיימת בעיית שדה ראיה , שיקולי הנדסה נוספים נפחי תנועה ומספק תאונות דרכים בצמת .

 

 

הוצב בצד ימין : חובת עצירה למתכוון לנסוע ישר,לפנות ימינה/שמאלה/פרסה

הוצב בצד שמאל : חובת עצירה למתכוון לפנות שמאלה ו/או פרסה שמאלה.

תמרור עם קו עצירה – חובת עצירה לפני ובסמוך לקו העצירה.

הוצב תמרור עצור ללא קו עצירה: חובה לעצור במקום שאפשר לראות את התנועה בדרך החוצה מבלי להפריע לה

סומן מעבר חציה :

 

לא סומן קו עצירה והולכי רגל בקרבת המעבר  יש לעצור לפני המעבר

ואח"כ  לשפר שדה ראיה .

 סומן קו עצירה ולפניו מעבר חצייה : היה והולכי רגל בקרבת המעבר יש לעצור לפני המעבר ,השלימו הולכי הרגל את החצייה יעצור הנהג לפני ובסמוך לקו העצירה .

סומן קו עצירה ואחריו מעבר חציה: יש לעצור לפני קו העצירה ובסמוך לו ,לאפשר להולכי הרגל לחצות ולהמשיך בנסיעה זהירה .

 

תמרור תן זכות קדימה  301  :

 

תמרור זה אינו מחייב עצירה מוחלטת ,ככלל יוצב בצמתים שאין בעיית שה ראייה וכן משיקולים של עומסי תנועה  , יחד עם שזאת מקום שקיימת  בעיית שדה ראיה הנהג מחויב על פי כללי הנהיגה הנכונה להוריד הילוך משני לראשון  כדי לשפר שדה ראיה בנסיעה .לעתים יעצור ולעיתים ימשיך בנסיעה לפי מצב התנועה .

 

 

הוצב בצד ימין או משני צידי הכביש לפני צומת חובה להאט את מהירות הנסיעה  ולתת זכות קדימה לתנועה מכל כיוון שהו לגבי כל מקום שלפניו הוצב התמרור לכל הנתיבים בכביש .

 

 סדר פעולות בהתקרבות לתמרור עצור 302 :          

                      

 • זיהויי התמרור מבעוד מועד.
 •  תקשורת .                                          
 • האטה ,הורדת הילוכים והיערכות לעצירה [ כאמור בסעיף ב – תמרור 302 ] .
 • מבטים לזרועות  הצמת לפי הסדר " שמאלה ,ממול ,ימינה ושוב שמאלה .
 • בדיקת מצב התנועה וקבלת החלטה ליציאה .

 

סדר פעולות בהתקרבות לתמרור מתן זכות קדימה ב-301:

           

 • זיהויי התמרור מבעוד מועד.
 •  תקשורת .                                          
 • האטה ,הורדת הילוכים והתנהגות כאמור בסעיף ב – תמרור 301  
 • מבטים לזרועות  הצמת לפי הסדר " שמאלה ,ממול ,ימינה ושוב שמאלה .
 • בדיקת מצב התנועה וקבלת החלטה ליציאה .

 

ג. צמת מרומזר :

צמת מרומזר אמור להיות מקום בטוח שכן מדובר במכשיר אלקטרוני  הנותן הוראות מתי לעצור ומתי לנסוע כאשר הוא למעשה מבטל את נקודות הקונפליקט . אולם הנתונים מעדים על כך שתאונות דרכים לא מעטות מתרחשות בצמתים מרומזרים ,עובדה המחייבת נהיגה נכונה בהתקרבות ובחציית הצמתים המרומזרים .

 

זיהויי הרמזור: קיימים מספר תמרורים ושלטים המזהירים בפני קיומו של הרמזור .  החיצים המסומנים על פני הדרך בהתקרבות לצמת מרומזר תואמים את  תמרורי ההוריה שמעל הרמזור . 

הכלל הוא שיש לציית לסימונים שבתמרורי הוריה שעל הרמזור , היה ומוצב רמזור ללא תמרור הוריה [כחול]  הרי שהנהג רשאי לנסוע לכל כיוון [ימינה ,שמאלה ,ישר ]

 

צבעי הרמזור:

אור אדום : עדשה עליונה .

אור צהוב : עדשה אמצעית .

אור ירוק  : עדשה תחתונה .

סדר הופעתם :

אדום לבד .

אדום צהוב ביחד .

ירוק לבד , לעיתים מהבהב בצמתים שהמהירות בהן מעל 50 קמ"ש ]

צהוב לבד (לפעמים מהבהב במצב שהרמזור מקולקל ) .

 סוגי רמזורים:

רמזור רגיל : שלש עדשות .

עדשה צהובה אחת מהבהבת - לפני פנייה ימינה .

 

אופן ההתנהגות הנכונה  על פי משמעויות צבעי הרמזור

 

אדום – מחייב עצירה לפני ובסמוך לקו ,אם אין קו עצירה ליד עמוד הרמזור ,יש  לעצור ולהמתין עד הופעת האור הירוק ברמזור .

אדום וצהוב  - נהג הנמצא בעצירה ימתין להופעת הירוק , המתקרב לצמת  יאט מהירותו ויתכונן לעצירה  [מומלץ לווסת המהירות  להופעת הירוק .אדום וצהוב על פי דין משמעותו אדום לכל דבר.

ירוק -  זהו למעשה ביחד עם הירוק המהבהב  הצבע המסוכן ,יש להתקרב בזהירות הירוק אמנם מאפשר חצייה אך לאחר נקיטת אמצעי הזהירות ובחינת זרועות הצמת  ובחינת האפשרות של חצייה בבטחה . נהג במצב עצירה יתארגן להמשך נסיעה המגיעה בנהיגה ינקוט האמצעי זהירות הכוללים : אי הגברת המהירות ,בחינת זרועות הצמת ובחינת התנהגות חריגה של נהגים אחרים העלולים לא לציית לרמזור האדום הניצב בפניהם .

צהוב  - המתקרב לצמת  ויש שבאפשרותו לעצור בבטחה יעשה כן  , מי שלא יכול שיפנה את הצמת בזריזות  .

ירוק מהבהב – כאמור מצב מסוכן – אין להגביר המהירות  אם ניתן לעצור בבטחה בשים לב שאין סיכון לרכבים מהאחור ניתן לבצע עצירה בטוחה , מקום שיש סיכון בשל מרחק קצר או התנהגות של רכב שיש  לו כוונה להמשיך יש לחצות הצמת בזהירות .

צהוב מהבהב – בד"כ כלל יופיע כתוצאה מרמזור שהתקלקל או שמערכת בקרת רמזורים  מפעילה את הרמזור הצהוב להזרמת תנועה בשעות מאוחרות וכ' במקרה זה הנהג יישמע להוראות התמרור זכות קדימה או עצור המוצב על עמוד הרמזור ,באין תמרור יש לפעול לפי חוקי זכויות קדימה בצמת לא מרומזר ולא מתומרר . או על פי הוראת שוטר המכוון את התנועה [מדרג הציות להוראות ]

 

 

 

 

   21 .כללי הנהיגה הנכונה בקרבת מעברי חציה - הולכי רגל - לחץ כאן 

 

 

22 .מהם דרכי הפעולה העומדות בפני נהג במקרה של סכנה פתאומית ?

 

 

סכנה פתאומית היא סכנה בלתי צפויה שהנהג לא צפה לה , לדוגמא נפילת חפץ מרכב  ,עצירת פתאום של רכב לפני הנהג , גיחה במפתיע של הולך רגל במקום בלתי צפוי , מפגע בדרך , סטייה פתאומית של רכב מלפנים או מהצד ועוד...........

הכלל בנהיגה נכונה הוא הקפדה על מהירות סבירה בהתחשב בתנאי הדרך ,מצב התנועה תנאים סביבתיים מצב הרכב . על הקפדה זו יש הוסיף הרגלי הסתכלות ראייה תעבורתית הבחנה בסימנים מעידים ונהיגה על פי כל כללי הזהירות כדי לצמצם את הסיכוי להיקלע למצב חירום .

כניסה למצב של סכנה פתאומית והתנהגות לא רצויה טומנת בחובה סכנות כמו כניסה להחלקה ,פגיעה ברכב /במכשול לפנים ,איבוד שליטה עד כדי התהפכות , פגיעה ברכב ובנוסעים בתוכו .

 

 

דרכי פעולה מומלצים במצב של סכנת פתאום

 

הסטת ההגה לכיוון השול .

האצה או האטה לפי העניין – לצורך חמיקה מהמכשול .

בלמת חירום . – יובהר כי במקרה וקיימת מערכת  A. B. S   יש ללחוץ לחיצה אחת ורצופה על בלם   ולהסיט ההגה למניעת פגיעה במכשול [מערכת A. B. S מאפשרת את ההיגוי ברכב]

היה והרכב לא מצויד במערכת A. B. S   בכניסה למצב חירום /החלקה יש מיד להרפות מהבלם פעלה שמחזירה את כושר ההיגוי, להסיט את ההגה לצורך חמיקה ממכשול, וללחוץ על הבלם שוב לסירוגין [למנוע החלקה] פעולה זו נקראת פמפום.

שימוש במערכות התראה – צופר מבזק אורות – להזהיר את הנהג .

 

 

***  עם הקדמה הטכנולוגית  קיימות מערכות התראה בפני התנגשות [מובילאי]  מערכת בקרת יציבות esp שתפקידה לייצב את הרכב

         לדוגמא בעת ירידה לשול .

 

 

 

חפשו אותנו ב-

לפגישה  ראשונה ללא התחייבות .

אבי חליוא

עו"ד לענייני תעבורה